മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 16-11-2022

നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഡിസംബര്‍ 5 മുതല്‍
...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 02-11-2022

പെൻ‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു
...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 26-10-2022

എൻ‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് ധനസഹായം
കേരള സാമൂഹ്യ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 19-10-2022

തേനീച്ച, കടന്നല്‍ കുത്തേറ്റ് മരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം
...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 13-10-2022

കുട്ടനാടിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് കുട്ടനാട് വികസന ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 28-09-2022

അസിസ്റ്റന്റ്‍ ജിയോളജിസ്റ്റ് തസ്തിക
മൈനിംഗ് ആന്‍റ് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 22-09-2022

ആർ കെ ഐക്ക് കീഴിൽ പദ്ധതികൾക്ക് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 14-09-2022

മൂല്യവര്‍ദ്ധിത കൃഷി മിഷന്‍ രൂപീകരിക്കും
മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 31-08-2022

കോമൺവെൽത്ത് ​ഗെയിംസ് ജേതാക്കൾക്ക് പാരിതോഷികം കോമൺവെൽത്ത് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

Loading...