മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 22-06-2022

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ശിപാര്‍ശ അംഗീകരിച്ചു
ആറാം ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 15-06-2022

സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് യൂണിറ്റുകള്‍
കൊല്ലം, ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 08-06-2022

ട്രോളിംഗ് നിരോധനം
കേരളതീരപ്രദേശത്തെ കടലില്‍ ജൂണ്‍ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 02-06-2022

നിയമനം കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ ഡയറക്ടറായി ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 25-05-2022

കാട്ടുപന്നികളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരം
കൃഷിക്കും ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 18-05-2022

കിഫ്ബിയില്‍ നിന്നും 4 ശതമാനം പലിശ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 13-05-2022

സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കള്‍ക്ക് പാരിതോഷികം
സന്തോഷ് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 06-05-2022

അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തികള്‍, റിമാന്റ് തടവുകാര്‍ എന്നിവരെ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 27-04-2022

സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഫയല്‍ നീക്കത്തിന്‍റെ തട്ടുകള്‍ നിജപ്പെടുത്തും ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

Loading...